Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

CÁCH LẬP THÀNH TỬ-VI TRÊN BÀN TAY 3


 Tam Nguyên


Áp dụng trên bàn tay
CÁCH LẬP MẠNH
Thí dụ : nguời sinh 8 tháng 4
Năm Bính Dần Mão
GHI NHẬN : Tháng sinh tính thuận tới cung Tý ngưng lại
                       Giờ sinh tính nghịch với cung Mão ngưng lại

Áp dụng trên bàn tay
CÁCH LẬP THÂN
KhởI từ cung Dần là tháng giêng
Tính thuận tới tháng sinh
Ngưng lại cung nào
Kề cung ấy là giờ Tý
Tính thuận tới giờ sinh
Ngưng tạI cung nào
Lập Thân ở cung ấy.

NHẬN XÉT:
Thân lập tạI cung Thiên-Ri vì:
-       Tháng sinh tính thuận ngưng tại cung Tỵ.
-       Giờ sinh tính thuận ngưng tại cung Thân.

Tam Nguyên


BẢNG LIỆT KÊ CUNG THÂN

Thân cư tại các cung theo giờ sinh
Sinh giờ Tý thì Mạnh và Thân cư đồng cung
Sinh giờ Ngọ thì Mạnh và Thân cũng đồng cung
Sinh giờ Sửu, giờ Mùi Thân cư Phúc-đức
Sinh giờ Dần, giờ Thân Thân cư Quan-lộc
Sinh giờ Mão, giờ Dậu Thân cư Thiên-ri
Sinh giờ Thìn, giờ Tuất Thân cư Tài-bạch
Sinh giờ Tỵ, giờ Hợi Thân cư Thê-thiếp (Phu)
Nên lưu tâm một chút sẽ nhớ được.
Sinh giờ nào, thì Thân sẽ cư cung nào, Mà không cần phải lập cung Thân nữa.
Vì đã nhập tâm rồI
Nên dùng bàn tay bấm cung, tính thử, độ năm lần sẽ thực nghiệm được ngay.
¯
---

TỬ-VI NAM MẠNH CA

Hỏa Linh Dương Đà lai tương hội.
Thất Sát đồng cung đa bất quý.
Khi nhân cô độc cánh hình thương.
Nhược thị không-môn vi cát lợi.
5-  Nhập tâm các cung xung chiếu theo hình mũi tên.
1-         Cần ghi nhớ vị trí 4 cung Thìn – Tuất
Và Sửu – Mùi
để làm tiêu chuẩn, giúp cho sự nhập tâm các cung khác, vì 2 cung Thìn, Tuất để khởi tính các sao. Và 2 cung Sửu, Mùi thường hay có cách giáp biên.
ĐỐI CHIẾU

HÌNH VẼ CÁC CUNG CƯ CHIẾU TRÊN GIẤY

 MÙI
THÂN

THÌN
TUẤT

DẦN
SỬU4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi thường gọI là Tứ-Mộ
Nhận định vị trí các cung
HÌNH VẼ CÁC CUNG XUNG CHIẾU TRÊN BÀN TAY
4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi thường gọI là Tứ-Mộ

Nên luôn tập ghi nhớ các cung trên bàn tay.
2 cung Thìn Tuất xung chiếu để an các sao THUẬN NGHỊCH.
2 cung Sửu Mùi thường có cách GIÁP BIÊN.

Tam Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét