Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Lộc Tồn - Hóa Lộc - Hóa Quyền - Hóa Khoa


 Tam Nguyên


Lộc-Tồn
                                       Lộc-tồn thuộc dương Thổ
                                       Miếu vượng ở Tý Ngọ Dấn Thân, Mão Dậu.
Chủ quyền tước của cải, văn chương thi phú. Đồng cung với Khoa Quyền hay Hỏa-Lộc thì phú quý, văn chương, khoa giáp hiển vạn.
Cư Tý Ngọ xung chiếu với Hỏa-lộc và Văn Tinh, đệ nhất văn chương cách, thông minh thanh hiển.
Cách song Lộc Tý Ngọ nếu ngộ Không , thời học hành khó thành, mà công danh trắc trở, song Lộc Tý rất đắc cách văn chương, nhưng rất yếu hèn, nếu gặp hung sát tinh.
Đồng cung với Hỏa-lộc ở Dần Thân, là cách đôi kim tích ngọc.
Cùng với Hỏa-lộc ở tam hợp cuộc chiếu về Tử-vi, là song Lộc phụng nghinh cách, là vua thanh có tôi hiền.
Nếu ở phương miếu địa triều Tử-vi, cũng ví như cách quân thần khánh hội.
Mạnh có Lôc-tồn đơn thủ, là người tính toán quá độ về tiền bạc mà thành người keo kiệt, bủn xỉn, ăn ở tỏ ra cách bần tiện, vì hai sao Dương đà luôn ở giáp biên.
Nên Lộc-tồn, nếu đồng cung với một trong ba tam Hỏa, Lộc-tồn đơn thủ hay đồng cung, hoặc hợp chiếu với ba sao Hoả, để quyết luận tính tình và nghề nghiệp.

Tam Nguyên

Hỏa-Lộc
                                       Hỏa-lộc thuộc Thổ
                                       Hỏa-lộc chủ tiền của phú qúy.
Thủ Thân Mạnh thì tiền bạc súc tích, cư  Quan-lộc thì hoạn lô hanh thông.
Hội với Lộc-tồn thành cách song Lộc, thì tiền tài kiếm được dễ dàng không phải khó nhọc.
Có cách song Lộc, chắc chắn thế nào cũng được nhà cửa ruộng vườn thênh thang, chỉ e phùng Không , trở lại thanh hung hoạ, vì tài mà lâm nạn.
Phùng Không, hội với Kiếp-Không, hay Hình, thì không thể tránh được ngục tù.
Hỏa-lộc thủ Mạnh, thì người phì nộn, râu mọc quai nón, lông tóc tốt rậm.
Hội với Văn –xương, là có cặp mắt sáng mà sau thế nào cũng phệ.

Tam Nguyên

Hỏa-Quyền
                                       Hỏa-quyền thuộc Mộc.
                                       Củ uy quyền, linh lợi, cơ mưu.
Hỏa-quyền là qúy tinh, tôn tinh, nhung là sao rất yếu, đi với cát tinh phù trì mạnh mẽ, nhưng hội với hung thị hoá hung.
Hội với Cự-môn, Phá-quân, trở nên rất đắc lực, củ quyền binh.
Hội với Hỏa-kỵ là người cơ mưu quyền biến, điều hành công việc rất quy mo.
Hội với Hoả-lộc hay Lộc-tồn, chiến hoặc giáp biên, là cách phú qúy than dương.
Hội với Hỏa-lộc cư chiến thân Mạnh, là cach xuất thế vinh hoa, Quyền Lộc bả phù Thân Mạnh.
Hỏa-Quyền ở thân thể là hai lưỡng quyền.
Thủ Mạnh là người có hai lưỡng quyền cao.

Tam Nguyên

Hỏa-Khoa
                                                   Hỏa-khoa thuộc Thủy.
Không sợ ác sát tinh, chủ văn tinh khoa giáp, thông minh, lịch duyệt, phúc hậu mà ôn lương. Được tôn là vị thần đệ nhất, để giải trừ tai nạn nguy hung cho cách Sát Phá Tham.
Đệ nhất giám sát thần, chấp chưởng về thi cử, nên hội Khôi Việt, Khúc Xương thành một văn tinh đoàn, người có Khôi Khoa, Quế Hỏa, thời học vấn một mà thông hiểu ra nhiều, ngày xưa là các bậc trạng nguyên, bảng-nhãn thân-hoa, văn tài, thi phú lưu danh, không có bộ văn tinh này, thời nay cũng không thẻ hiển đạt tới Thac-sĩ, hay là các bác học được .
Nên Qúy tinh, chửng phùng Không xứ, gằp Khoa thời nhất cử thanh danh.
Có cách Khôi Khoa, thường là người đứng đầu kim bảng.
Không dễ về học vấn, mà kinh doanh thương mại cũng phát đạt.
Khoa quyền nhân Khô-Việt dĩ thành công.
Kết hợp với tam Hỏa, cư Mạnh hay Quan-Tài, được ở Đông vị miếu vượng, thời uy lực mạnh như Tả Hửu, Thai Tọa, phù qúy văn chương toàn vẹn. Khoa Quyền Lộc cũng Không hãm ám xung, thời mất hết tinh cách cát diệu, vì 2 sao Lộc kỵ Không mà Quyền thì kỵ Kiếp.

Tam Nguyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét