Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Cô Thần Quả Tú - Thiên Khốc Thiên Hư - Thiên La Địa Võng


Thầy Tam Nguyên


Cô-Thần  .  Quả-Tú
                                                       Cô-Thần thuộc dương Hỏa
                                                       Quả-Tú thuộc âm Hỏa
Chủ can trường, dũng mãnh, đơn cô, nam kỵ Cô, nữ kỵ Quả cư Mạnh.
Quả Cô ở Thìn Tuất Sửu Mùi vô chính diệu, riêng người Hỏa hay Thổ mạnh, cùng với Tả Hữu Thai-Toạ, nên phân luận tùy theo phú qúy hay văn tinh hội chiếu.
Hội với tôn tinh, qúy tinh là bậc học thức uyên bác, tính tình rất nghiêm cẩn.
Gia hội với phú tinh, và quyền tinh được cát diệu phù trì là  bậc xưng cô nhân, quả nhân, quyền nhiếp thiên hạ.
Cư ở cung Quan-lộc là hợp cách nhất.
Quả Cô hội với Vũ-khúc, tối kỵ nhất là nữ Mạnh, thì phu quân yểu triết, mà tử tức hình khắc, thế nào cũng không khỏi rơi lệ vì con bất hiếu được.
Cô-thần Quả-tú không thể là Thổ được .
Hội với Tư-vi, Thiên-phủ là vượng tướng Quả Cô. Nhưng phải có cát tinh phù trì, và Quả cô cũng như Phụ-bật, hội với cát phù cát, mà hội với hung tinh, sẽ theo hung mà tác hại.

Thầy Tam Nguyên

Thiên-Khốc  .  Thiên-Hư
                                           Thiên-khốc thuộc dương Kim.
                                           Thiên-hư thuộc âm Thổ.
Chủ hoài thương lo buồn.
Hai sao này là bại-tinh, cùng với song Hao Tang Hổ là bộ lục-bại.
Cư nơi hãm địa là hình thương, sầu muộn, có sự hình khắc lục thân và gia trạch bị tổn hại tài lộc.
Hội ở Tý Ngọ là miếu địa, cùng với cát tinh thời anh hùng danh tiếng lừng lẫy.
Hội với Hỏa-quyền ở Mão Dậu, là cách Khốc quyền, mình danh vu thế, là người có công nghiệp sử sách ghi danh.
Khốc với Hỏa-quyền ở Mão Dậu, là cách Khốc quyền, minh danh vu thế, là người có công nghiệp sử sách ghi danh.
Khốc Hư thủ Mạnh, dù miếu địa ở Tý Ngọ cũng muộn phát mới tốt.
Thường những người Khốc Hư, thì hay bị hình khắc, đông thành tây bại ở tuổi trẻ, và trung niên, phải muộn phát tới tuổi tri thiên mạnh, mới được sự vĩnh trường, và bớt được các thị phi sầu muộn.
Thủ Mạnh hãm là người có trí nhớ lãng đãng, thường hình khắc lục thân, và vành mắt hay bị thâm đen.

Thầy Tam Nguyên

Thiên-La  .  Địa-Võng
Thiên-la Địa-võng là hai sao luôn luôn chỉ cư ở hai cung Thìn Tuất mà thôi.
Không cần thiết an hai sao La Võng, vì thôngười thường ở môn Tử-vi, thường gọi hai cung Thìn Tuất là La Võng chi địa.
Thiên-La Địa-Võng là cáhi lưới trên trời, hàng rào ở đất, nên Tử-vi, Thiên-tướng cư ở Thìn Tuất, cần phải cơ Kinh-Dương hay Thiên-tướng, hoặc là sao hung nhập miếu để phá tan lưới và ráo, để Tử. Tướng hay chính tinh nào cư Thìn Tuất có đất mà tung hoành.
Nếu Tử Tướng không được hung tinh nhập miếu, ví như bị vướng rào, mắc lưới, tức là anh hùng vô dụng võ chi địa vậy.

Thầy Tam Nguyên

Sưu tầm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét